streg
gladsaxe1

FREMTIDENS ERHVERSOMRÅDE - BYUDVIKLING I GLADSAXE RINGBY
Fra april til nu
...


streg
interior500px

MEDIE KULTUR HUS
Hus for produktion og udstilling af digitale medier
Ved Enghave station. Afgangsprojekt Camilla Handberg - Afdeling 6


Afgangsprojektet udspringer af fascinationen af digitale mediers udtryksmuligheder indenfor digital kunst og digitale
nyhedsmedier og hvorledes disse kan inspirere et arkitektonisk formsprog og generere rumligheder. Enghave Station
ligger I den ydre del af Vesterbro, som måske er byens mest sammensatte bydel. Sammensatheden ses som forskellige
struktuerer, flows og dynamikker. Jeg valgtedet område, idet det har været en intension at programmet bliver en aktiv del
af byens bevægelse samt at bevægelsen inde i bygnigen bliver et flow, der interagerer og skaber forbindelse til byens og
banens rum via niveauforskelle.stregrevit

DET DIGITALE BYGGERI Afholdt på Arkitektskolen i februar + marts 2012
Revit med mere. Et kursusforløb, der indeholder introduktion til de nyeste simuleringsværktøjer, såsom Autodesk Revit
Architecture, Sigma, Ecotect og Vasari i forbindelse med arbejdsprocessorne i Building Information Modelling (BIM).
Kurset giver indsigt i de nævnte programmer og indlæring i at projektere energirigtige løsninger og implementere BIM
i samarbejde med byggeriets parter.streg
pylon2_602px

BYUDVIKLING PÅ ØSTERBRO


streg
teaser_slide_musik

MULTI MUSIK HUS TIL ROSKILDE FESTIVALENS ADMINISTRATION PÅ MUSICONGRUNDEN
En bygning, der skal rumme Roskilde Festivalens administration og som også skal være et vartegn for Festivalen og
Roskilde. Bygningen skal optræde som en art pioner, den har ingen kontekst at skulle forholde sig til, den skal derimod
udgøre et arkitektonisk udsagn, som den videre udvikling af området skal forholde sig til. Det eneste givne i den
kontekstuelle ramme er motorvejen og den nye fodgængerbro. Kendetegnet for grunden er motorvej E20, der ligger op
til og danner grundens sydlige kant. Mod nord er grunden forbundet med den nye bydel og Roskildes bymidte og med
en ny fodgængerbro over motorvejen.